Artikelen

In het novembernummer van tijdschrift NUL20 (over wonen en bouwen in de Metropool Amsterdam) verscheen een artikel over hoe gemeenten worstelen met de laddertoets en provinciale  verordeningen. In het artikel licht Hans van der Reijden van RIGO toe hoe dit komt.

Je mag in de regio niet zomaar bouwen (NUL20, november 2016)

 

De Ladder voor duurzame verstedelijking in perspectief

Evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (I&M)

Evaluatie provinciaal woningbouwbeleid BZK (o.a. de Ladder)