Links

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking

Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een handreiking beschikbaar voor het gebruik van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#ladder

Plancapaciteit Noord-Holland

De provincie Noord-Holland voert samen met de Stadsregio Amsterdam jaarlijks een monitor woningbouwcapaciteit uit. De monitor heeft als doel om een actueel beeld te krijgen van de capaciteit in woningbouwplannen. Het gaat hierbij om zowel harde (vastgestelde) als zachte woningbouwplannen (in voorbereiding). De gepresenteerde gegevens zijn niet gelijk aan het aantal nieuwbouwwoningen welke er in werkelijkheid gebouwd gaat worden. Het geeft slechts een indicatie van de capaciteit in woningbouwplannen die er op dit moment zijn. Plannen kunnen veranderen, niet doorgaan of er kunnen ieder jaar nieuwbouwplannen bijkomen. Via deze website zijn de gegevens per nieuwbouwplan in het openbare deel opvraagbaar. Ook is de ligging van locaties te zien op een kaartbeeld.

www.plancapaciteit.nl