Over RIGO

RIGO verricht markt- en beleidsonderzoek en ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en strategie. We bestaan sinds 1972 en combineren onze jarenlange ervaring met nieuwe kennis en instrumenten en actuele inzichten.

We ondersteunen opdrachtgevers, niet door te zeggen hoe het moet maar door te helpen bij het maken van keuzen. We vinden dat goede besluiten gebaseerd zijn op feiten en niet op veronderstellingen. Een gedegen verkenning en analyse leveren die basis. We maken gebruik van wetenschappelijk gefundeerde methoden en inzichten en passen deze op een begrijpelijke manier toe. Feiten en cijfers zijn onmisbaar als onderbouwing en illustratie, maar nooit doel op zich. We vinden ook dat beleid op een afgewogen wijze tot stand moet komen. Een zorgvuldig proces zorgt voor evenwichtige uitkomsten.

RIGO is onafhankelijk én betrokken. RIGO is een gezamenlijke onderneming. De aandelen van het bureau zijn in handen van de medewerkers.

RIGO is lid van de Vereniging van Beleidsonderzoek (VBO) en ISO-gecertificeerd (9001:2008).

www.RIGO.nl